Pitanje Datum
“...Mrijeti ti ćeš kada počneš sam u ideale svoje sumnjati...” Ovo su stihovi iz pjesme Mojsije koju 31. 1. 2014.
Koliko imate prijatelja na Facebooku? 28. 9. 2012.
Koliko imate prijatelja na Facebooku? 28. 9. 2012.
Koliko imate prijatelja na Facebooku? 28. 9. 2012.
Zatvori prozor