preskoči na sadržaj
ERASMUS +

Seminar Strategic partnership on WBL in initial and continuous VET, Leuven, Belgija – od 16.do 19. listopada 2017.

                           

Profesorica Andrijana Žic sudjelovala je na seminaru Strategic partnership on WBL in initial and continuous VET od 16. do 19. listopada 2017. u Leuvenu, Belgija.

Tijekom seminara sudionici su upoznati s načinom financiranja, prijavljivanja i razvijanja projekata u okviru programa Erasmus+ za narednu kalendarsku godinu. U sklopu seminara, u vrlo suradničkoj i motivirajućoj atmosferi, predložen je rad na šest novih projekata s uporištem na nekom od već postojećih te generiranje ideja za nove projekte.  

Dogovorena je suradnja sa Fundacao de Ensino Profissional da Praia da Praia da Vitoria i s KA Geraardsbergen kao škola-partner na projektu "English in workplace" te sa Sterpunt Inclusief Ondernemen vzw kao škola-partner na projektu "Mentoring".

Profesorica Andrijana Žic sudjelovala je u radu dvije skupine sudionika seminara i to "English in workplace" i "Mentoring", zajedno s kolegama iz Portugala, Belgije, Švedske i Mađarske.

Profesorica Žic je naglasila: „Seminar je za mene jedno novo iskustvo.Naime, pružena nam je mogućnost poticanja uključivanja naše škole u projekte strateškog partnerstva. Smatram da mobilnost učenika i nastavnika doprinosi razmjeni novih znanja i vještina. Iz kontakta s kolegama spoznala sam kako sustav dualnog obrazovanja funkcionira u belgijskim i njemačkim školama,  na osnovu stečenog znanja i iskustva moći ću više i bolje doprinijeti ustroju praktičnog dijela nastave za učenike strukovnih programa naše škole.“

 

  :: opširnije :: 


objavio: Mirjana Komadina-Mergl  datum: 30. 10. 2017. 10:12

EU PROJEKT POTIČE I PROMIČE MOBILNOST UČENIKA

http://ss-hrvatskikraljzvonimir-krk.skole.hr/upload/ss-hrvatskikraljzvonimir-krk/newsattach/1368/NL---9-12-2016-web_%282%29.jpg

  :: opširnije :: 


objavio: Mirjana Komadina-Mergl  datum: 4. 7. 2017. 10:32

Mediji o nama

http://ss-hrvatskikraljzvonimir-krk.skole.hr/upload/ss-hrvatskikraljzvonimir-krk/newsattach/1276/NL_-_18_srpnja_2016.jpg

  :: opširnije :: 


objavio: Mirjana Komadina-Mergl  datum: 4. 7. 2017. 10:31

Seminar Intercultural Competences, Pirej od 3. do 7. travnja 2017.)

                                      

U sklopu Erasmus+ projekta "Innovative teachers for 21 century school" profesorica Gordija Marijan sudjelovala je na strukturiranom seminaru "Intercultural Competences". Seminar je održan u Grčkoj, u edukacijskom centru IDEC S.A. u Pireju, od 3. do 7. travnja 2017. Tijekom seminara sudionici su se upoznali s različitim kulturama, stereotipima i predrasudama, ksenofobijom i rasizmom, poviješću migracija, ljudskim pravima, interkulturalnom komunikacijom te rješavanjem problema s ciljem stjecanja ključnih vještina i interkulturalnih kompetencija. Stručno usavršavanje se odvijalo pod vodstvom Betty Aggeletaki, Sudionici seminara bili su nastavnici iz Hrvatske, Italije, Njemačke, Španjolske i Estonije. 

  :: opširnije :: 


objavio: Marinko Franolić  datum: 12. 4. 2017. 00:45

Seminar Nove tehnologije u razredu, Bolonja od 25. veljače do 6. ožujka 2017. Vijest ima dokument u privitku

U sklopu projekta Erasmus+ profesorica Marijana Tomašić sudjelovala je od 25. veljače do 6. ožujka 2017. na stručnom usavršavanju u Italiji. Seminar „Nove tehnologije u razredu“ održan je u Bolonji, a cilj mu je bio usavršavanje i stjecanje novih vještina i kompetencija potrebnih za rad u razredu korištenjem modernih i naprednih ICT tehnologija.
Seminaru je prisustvovalo 20 nastavnika iz Norveške, Latvije, Litve, Španjolske, Njemačke, Cipra, Grčke i Hrvatske, a održavao se na engleskom jeziku od jutarnjih do večernjih sati. Tijekom seminara sudionici su se upoznali s raznim alatima koji pomažu kako bi se razne web platforme integrirale u nastavu, alate za obradu fotografija, videa, izradu testova, internetskih stranica, prezentacija, kao i kako uklopiti društvene mreže u nastavu te na taj način obogatiti i modernizirati nastavni proces. Osim upoznavanja s novim sadržajima, znanje svih sudionika obogaćeno je razmjenom iskustava i primjera dobre prakse.
Seminar je vodio odličan tim predavača IFOM-a iz Bolonje pod vodstvom Francesca Tarantina.
Uz predavanja organizairano je vođenje Bolonjom kako bi se sudionici seminara upoznali s kulturom i znamenitostima grada u kojem borave te cjelodnevni izlet u obližnju Firenzu. 
Cilj seminara je u konačnici daljnje širenje znanja na ostale kolege te moderniziranje nastave, a isto tako održavanje novostečenih kontakata kroz ostvarivanje daljnjih suradnji.

  :: opširnije :: 


objavio: Mirjana Komadina-Mergl  datum: 28. 3. 2017. 14:01

Strukturirani seminar “Business – Start Up With Business”, Celano/Abruzzo - ITALY, 11.-18. 3. 2017.

                                                                                          

 

U sklopu Erasmus+ projekta "Innovative teachers for 21 century school" profesorica Dijana Stolfa sudjelovala je na strukturiranom seminaru “Business – Start Up With Business”. Seminar je održan u u Celanu, pokrajina Abruzzo, poznata po uspješnom poduzetništvu I velikom broju uspješnih malih biznisa, u trajanju od 11. do 18. ožujka, u suradnji s AMFI International organizacijom.

Cilj ovog stručnog usavršavanja bio je stjecanje inovativnih vještina I načina poučavanja poduzetništva, pogotovo za učenike strukovnih zanimanja koji u sklopu redovnog obrazovanja ne dobivaju navedena znanja. Budući da se radi o širokoj tematici, na seminaru su kroz stručna predavanja prezentirani načini na koje se u relativno kratkom vremenu učenike može upoznati sa osnovama osnivanja uspješnih start up-ova, od pronalaska ideje do izrade business plana.

Nakon predavanja, sudionici su kroz niz radionica samostalno prošli sve faze osnivanja start up-a, te posljednji dan start up kroz business plan samostalno prezentirali predavačima u trajanju od 45 minuta I odgovarali na njihova pitanja.

Seminar je sadržavao I posjete uspješnim biznisima I start up-ovima pokrajine Abruzzo I to tvornici smrznutog povrća Covalpa, glazbenom studiju Andrea Adrstudio Di Rocco, te udruzi MyAvezzano koja okuplja mlade poduzetnike I ljude sa inovativnim idejama koje kroz udrugu pretvaraju u uspješne start-upove.

Stečena znanja I kompetencije biti će upotrijebljeni u nastavi poduzetništva, vježbeničkih tvrtki, te posebno u fakultativnoj nastavi poduzetništva.

  :: opširnije :: 


objavio: Mirjana Komadina-Mergl  datum: 22. 3. 2017. 09:12

Strukturirani seminar Quality management in education and training ISO 9001 & ISO 29990, Pirej, 13.-17. 3. 2017 Vijest ima dokument u privitku

                                           

U sklopu Erasmus+ projekta "Innovative teachers for 21 century school"  profesorica Ana Pasarić sudjelovala je na  strukturiranom seminaru Quality management in education and training ISO 9001 & ISO 29990. Seminar je održan u Pireju,  trećem gradu po veličini u Grčkoj, u trajanju od 13. do 17. ožujka, u edukacijskom centru IDEC S.A. Cilj ovog stručnog usavršavanja bio je stjecanje vještina i kompetencija potrebnih za razvoj i održavanje vlastitog sustava upravljanja kvalitetom, prema zahtjevima norme ISO 9001 i ISO 29990 standardima. Namijenjen je ravnateljima, stručnim suradnicima i nastavnom osoblju u osnovnim i srednjim školama, strukovnim školama te organizacijama koje provode obrazovanje odraslih.Tijekom seminara sudionici su se upoznali s različitim okvirima upravljanja kvalitetom, naučili su identificirati glavne procese u organizaciji i kreirati procesne mape, dizajnirati procese upravljanja kvalitetom obrazovne organizacije, implementirati sustave upravljanja kvalitetom, pratiti i evaluirati procese i poboljšati procesa upravljanja kvalitetom.Stručno usavršavanje se odvijalo kroz prezentacije i radionice troje predavača - Panagiotis Kenterlis, Ignatios Litsas, Natassa Kazantzidou - certificiranih auditora sustava upravljanja i konzultanata za upravljanje kvalitetom, stučnjaka iz područja istraživanja, razvoja i upravljanja kvalitetom u obrazovanju i osposobljavanju, kvalifikacijskih okvira (NKO, EKO) za mala i srednja poduzeća te rad na daljinu.Sudionici seminara bili su stručni suradnici, nastavnici i menadžeri iz pet zemalja: Hrvatske, Italije, Rumunjske, Slovačke i Španjolske, a stečeno znanje implementirat će pri modernizaciji postojećih i izradi novih obrazovnih kurikuluma. 

  :: opširnije :: 


objavio: Mirjana Komadina-Mergl  datum: 20. 3. 2017. 08:05

Tečaj Education for Sustainable Development (Pirej, 13.2. – 17. 2. 2017.)

                                     

U sklopu projekta naše škole “Innovative teachers for 21 century school”, sufinanciranog od strane Erasmus+ programa (Agencija za mobilnost i programe EU), profesorica Tatjana Fugošić sudjelovala je na tečaju Education for Sustainable Development od 13. veljače do 17. veljače 2017. koji se održao u Pireju u Grčkoj.
Tečaj organizira IDEC S.A., organizacija sa sjedištem u Pireju, koja se bavi savjetovanjem, certificiranjem, izradom poslovnih studija, web dizajnom, izradom različitih projekata, ali i organizacijom tečajeva kako za tvrtke tako i za osobe iz područja obrazovanja, a koji su financirani kroz Erasmus+ projekte Europske komisije.
Jedan od tečajeva je  Edukacija za održivi razvoj koji obuhvaća: dizajn programa učenja, materijale za učenje te nalaženje izvora za edukaciju održivog razvoja.
Neki od ciljeva tečaja su: razumjeti izazove, principe i ciljeve održivog razvoja, odrediti ciljeve te izraditi edukacijske programe za održivi razvoj, moći prepoznati i očuvati vrijednosti, razvijati kritičko mišljenje i suradnju te implementirati principe održive škole.

Tečaj je vodio dr.  Dr. Giorgos Velegrakis –  iz područja ekonomije i održivog razvoja, kroz primjere dobre prakse, terensku nastavu, radionice, pojedinačne i grupne zadatke. Sudionici tečaja bili su uglavnom nastavnici, ravnatelji  i voditelji projekata iz sedam zemalja: Finske, Litve, Estonije, Švedske, Slovenije i Hrvatske.

  :: opširnije :: 


objavio: Mirjana Komadina-Mergl  datum: 3. 3. 2017. 09:16

Tečaj Inovativne metode poučavanja (Pirej, 6.1. – 10.2.2017.) Vijest ima dokument u privitku

                                           

U programu mobilnosti nastavnika, prof.Carol Marković je bila na stručnom usavršavanju od 6. do 10.veljače 2017. godine u Pireju. Tema mobilnosti je bila Inovativne metode poučavanja. Ideja voditelja bila je projektna nastava i samostalni rad učenika uz vođenje i usmjeravanje nastavnika. Svakog se dana teoretski i praktično obrađivala određena metoda ( Mind-mapping, Community mapping, Field study, Brainstorming, Theatre education, Debate). Osim iz Hrvatske, sudionici su bili iz Litve, Latvije, Italije i Rumnjske, tako da su mogli usporediti rad i poteškoće s kojima se suočavaju u radu. Obavezni dio programa mobilnosti bilo je i upoznavanje s grčkom kulturom, tako da je sudionicima organiziran vođeni razgled Pireja i Atene.

  :: opširnije :: 


objavio: Mirjana Komadina-Mergl  datum: 23. 2. 2017. 12:03

Tečaj Creativity Lab (Pirej, 28.1. – 3.2.2017.) Vijest ima dokument u privitku

                                               

 

 

U sklopu projekta naše škole “Innovative teachers for 21 century school”, sufinanciranog od strane Erasmus+ programa (Agencija za mobilnost i programe EU), profesorica Elena Lipovac sudjelovala je na tečaju Creativity Lab od 30. siječnja do 3. veljače 2017. koji se održao u Pireju u Grčkoj. 
Tečaj organizira IDEC S.A., organizacija sa sjedištem u Pireju, koja se bavi savjetovanjem, certificiranjem, izradom poslovnih studija, web dizajnom, izradom različitih projekata, ali i organizacijom tečajeva kako za tvrtke tako i za osobe iz područja obrazovanja, a koji su financirani kroz Erasmus+ projekte Europske komisije.
Jedan od tečajeva je i tzv. Kreativni laboratorij koji obuhvaća razvoj kreativnih vještina kroz kreativno pisanje, prepričavanje (uz pomoć fotografija, sličica i sl.), stripove, animaciju, digitalne medije i video. Tečaj je namijenjen nastavnicima i učiteljima u osnovnim i srednjim školama, strukovnim školama i organizacijama, kao i predavačima u obrazovanju odraslih.
Neki od ciljeva tečaja su: potaknuti kreativnost učenika kroz projekte i nastavu koristeći različita sredstva poučavanja, razumjeti osnovne koncepte kreativnosti i stvaranja, kombinirati različite tehnike za razvoj kreativnih nastavnih satova, organizirati kreativni laboratorij u školi.

Tečaj se odvijao kroz prezentacije četvero predavača – stučnjaka iz područja poučavanja, umjetnosti, drame i animacije, kroz primjere dobre prakse, te radionice i pojedinačne i grupne zadatke. Sudionici tečaja bili su uglavnom učitelji, nastavnici i psiholozi iz sedam zemalja: Španjolske, Luxemburga, Litve, Estonije, Turske, Poljske i Hrvatske.
Kao dio tečaja organiziran je i posjet kreativnom centru UTech Lab u Ateni koji je osnovan 2014. godine od strane organizacije Eguenides Foundation iz Atene koja želi pridonjeti obrazovanju mladih na području znanosti i tehnologije. Centar je namijenjen mladima od 13 do 25 godina i školskim grupama, a opremljen je 3D printerima, audio studijem, tzv. „green screen“ platnom, digitalnim kamerama te najnovijim računalima i iPad uređajima. UTech Lab organizira radionice tijekom kojih polaznici kreiraju vlastite 3D objekte, snimaju glazbu, emitiraju vlastite radio emisije, kreiraju stripove, animirane filmove i robote i eksperimentiraju s novim tehnologijama. Cilj ovih radionica, koje su besplatne za sve polaznike, je da mladi razvijaju kreativno mišljenje i vještine važne za razvoj modernog gospodarstva.

  :: opširnije :: 


objavio: Mirjana Komadina-Mergl  datum: 9. 2. 2017. 07:54

TEČAJ O DUALNOM OBRAZOVANJU I UČENJU TEMELJNOM NA RADU Vijest ima dokument u privitku

                                                  

Djelatnica naše škole, profesorica Meri Tomašić sudjelovala je na tečaju o dualnom obrazovanju i učenju temeljenog na radu „Dual Education and Work-Based Learning“ od 06. do 12. studenog 2016. koji se održao u Bolonji.

Tečaj je sufinanciran od strane  Erasmus + programa, organiziran od strane IFOM-a odnosno YouNet-a centra  za strukovno obrazovanje i obuku. To su neprofitne organizacije  koje imaju  veliko iskustvo u osmišljavanju i provedbi projekata učenja za mobilnost nastavnika i studenata uz potporu europskih programa. Koriste obuku i mobilnost kao alate za podršku obrazovanju i  lakši prijelaz iz škole na tržište rada. Redovito organiziraju međunarodne tečajeve za učitelje, trenere, ravnatelje i druge djelatnike u obrazovanju uz potporu Erasmus + programa.

IFOM radi kao mreža u Italiji, gdje surađuje s javnim ustanovama, strukovnim centrima, školama, malim i srednjim poduzećima i velikim tvrtkama, sveučilištima i drugim obrazovnim institucijama. Osnivači su i koordinatori međunarodne mreže pružatelja usluga osposobljavanja nastavnika i škola s ciljem povećanja kvalitete i dostupnosti stručnih usavršavanja nastavnika (IQAIS).

Na tečaju su sudjelovali i predstavnici Grčke i Španjolske.

Voditelj tečaja bio je Francesco Tarantino koji je uključen u aktivnosti obuke i obrazovanja od 2004.  Bio je glavni trener u više od 20 treninga stručnih usavršavanja te voditelj  u više od 50 europskih projekata.

Ovaj tečaj omogućio je  sudionicima da unaprijede svoje znanje i kompentencije vezane za učenje temeljeno na radu i dualnom obrazovnom sustavu kako bi zajedno s drugim sudionicima iz Europe razbolje razumjeli obrazovanje u Europi i razmijenili svoja iskustva.

Dvojni sustav obrazovanja kombinira naukovanje u poduzeću i strukovno obrazovanje u školi. Učenje temeljeno na radu je obrazovna strategija koja pruža učenicima radno iskustvo u stvarnom životu.

Glavni cilj tečaja je poticanje izvrsnosti u obrazovanju kroz poticanje nastavnika, trenera , ravnatelja i drugog osoblja u obrazovanju da  integriraju  učenje temeljeno na radu u tradicionalne načine učenja.

Tečaj sudionicima omogućuje:

razumijevanje osnovnih koncepata o učenju temeljenom na radu i sistemu dualnog obrazovanja
stjecanje konkretnih znanja o primjeni dvojnog obrazovanja i organizaciji projekata na temelju rada
upoznati mogućnosti financiranja koje nudi projekt Erasmus+ za podršku projekata za mobilnost temeljenog na radu
susret nastavnika, tvrtki mentora, studenata  koji su sudjelovali u provedbi učenja temeljenog na radu
razmjenu dobre prakse i rasprave s kolegama i trenerima tečaja
uspostaviti kontakte sa pojedincima i organizacijama koje djeluju u području obrazovanja u Europi kroz svakodnevnu suradnju i umrežavanje aktivnosti
posjet  talijanskim školama i tvrtkama koje djeluju u području učenja temeljenog na radu.

Tijekom održavanja tečaja održana su predavanja i radionice na temu dualnog obrazovanja strukovnih škola, djelovanju Erasmusa+, mobilnosti učenika i nastavnika, obrazovanja u Italiji, iskustva IFOM-a u projektima.

Tečaj je obuhvatio i razgled restorana u Bolonji („Il circolino“, „Cesoia“, “Papa Re“), salona vjenčanica „Cavallo Spose“, „I.I.P.L.E. –Instituto professionale Edile“, marketinške tvrtke „SCAI“, te radionice za obnovu i konzervaciju  umjetnina s kojima se razgovaralo o njihovim iskustvima u obavljanju prakse učenika i studenata.

  :: opširnije :: 


objavio: Mirjana Komadina-Mergl  datum: 12. 12. 2016. 10:42

NATJEČAJ ZA SUDJELOVANJE U ERASMUS+ PROJEKTU INNOVATIVE TEACHERS FOR 21 CENTURY SCHOOL

 

Srednja škola Hrvatski kralj Zvonimir, Krk raspisuje Natječaj za sudjelovanje nastavnog osoblja u programu Erasmus+, ključna aktivnost 1 - Mobilnost u svrhu učenja za pojedince.

 

Riječ je o projektu mobilnosti koji je Srednjoj školi Hrvatski kralj Zvonimir, Krk odobrila Agencija za mobilnost i programe EU u okviru programa Erasmus+, uz financijsku potporu iz koje su pokriveni svi troškovi: pripreme, prijevoza, smještaja i organizacije stručnog usavršavanja.

Projektom se želi omogućiti jačanje upravljačkih kompetencija, povećanje profesionalnih kompetencija nastavnika i uvođenje novih metoda učenja i poučavanja.

Projektom će se ostvariti mobilnost 8 nastavnika.

Pravo podnošenja prijave na Natječaj imaju svi nastavnici Srednje škole Hrvatski kralj Zvonimir, Krk.

Opći cilj projekta:

Profesionalno usavršavanje nastavnika kroz međunarodne edukacije i razmjenu znanja i iskustva s partnerima iz različitih europskih obrazovnih sustava, s ciljem primjene istog u budućem radu i razvoju škole.

Kriteriji za odabir nastavnika:

motivacija za učenjem i stjecanjem novih kompetencija i iskustava,
spremnost na diseminaciju novostečenih znanja i iskustava,
dobro poznavanje radnog jezika mobilnosti (engleski / talijanski jezik),
naglašeno zalaganje u dosadašnjem učenju i radu (projekti, izvannastavne aktivnosti).

Uz motivacijsko pismo prijavitelj je dužan podnijeti i životopis pisan u Europass CV dokumentu.

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objave putem e-pošte: ana.pasaric@skole.hr ili osobno na adresu škole, Vinogradska 3, 51500 Krk

Nastavnicima će biti izdana potvrda o obavljenom stručnom usavršavanju i Europass Mobility dokument od strane partnerske organizacije.

Više o natječaju pročitajte u linku:

http://ss-hrvatskikraljzvonimir-krk.skole.hr/upload/ss-hrvatskikraljzvonimir-krk/newsattach/1280/natjecaj.docx

Obrazac prijave za sudjelovanje u programu:

http://ss-hrvatskikraljzvonimir-krk.skole.hr/upload/ss-hrvatskikraljzvonimir-krk/newsattach/1280/PRIJAVA_ZA_SUDJELOVANJE_U_ERASMUS.docx

 

Priloženi dokumenti:
 NATJECAJ_ZA_SUDJELOVANJE_U_ERASMUS.docx (30.43 KB)
 natjecaj.docx (93.43 KB)  
 PRIJAVA_ZA_SUDJELOVANJE_U_ERASMUS.docx (49.77 KB)  
 ERASMUS.jpg (64.03 KB)  
 rang_lista_nastavnici.docx (145.95 KB)  
  :: opširnije :: 


objavio: Mirjana Komadina-Mergl  datum: 4. 7. 2017. 10:30
 


LOGO ŠKOLE

                


ERASMUS+ PROJEKTI


VIDEO SPOT ŠKOLE


ŠKOLA AMBASADOR

   


TERRA INCOGNITA

     


ĐIR PO KRKU

     


Kalendar
« Rujan 2018 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
Prikazani događaji

preskoči na navigaciju